ลงทะเบียนสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล (ในดวงแก้ว)

ณ ผนังส่วนยอดมณฑป ชั้น 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จ ฯ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เลือกประเภทการลงทะเบียนทำบุญที่ท่านต้องการ